';

Švč. Dievo Motina su Kūdikiu

Medis, aliejinė tapyba, 168x104cm. Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia.
Paveikslo tyrimai ultravioletiniais bei infraraudonaisiais spinduliais atskleidė ankstesnių restauravimų pėdsakus, formato ir piešinio kompozicijos pakeitimus. Atspindėtų IR spindulių nuotraukoje išryškėja autoriaus piešinys po dažų sluoksnių, vietomis nesutampantis su galutine kompozicija. IR “netikros spalvos” (infra-red false colour) analizė parodė nevienalaikius, skirtingos sudėties mėlynų dažų – smaltos (?) ir Berlyno mėlynojo pigmentų – plotus Marijos rūbo tapyboje. Pigmentų identifikacija turėtų būti patikslinta atlikus cheminę analizę.