';

Marijonos Reginos Vainaitės – Gorskienės portretas

Antanas Dundulevičius. XVIIIa. II-a pusė. Drobė, aliejus, 87x57cm. Žemaičių muziejus „Alka“.