';

Ikona „Viešpats Visagalis“

Medis, tempera, 33x27,5cm. Privati kolekcija
Atlikti tyrimai infraraudonaisiais, ultravioletiniais bei rentgeno spinduliais atskleidė bent kelių ankstesnių restauravimų žymes. Vieno iš restauravimų metu ikona buvo pertapyta ištisai, todėl šiek tiek pasikeitė kai kurių kompozicijos detalių tapyba – Kristaus veido išraiška, plaukų, rūbų tapyba. Galima konstatuoti, kad po viršutiniu sluoksniu yra gana gerai išlikęs ankstesnis tapybos sluoksnis, kuris buvo atnaujintas pertapant.