Trakų Švč. Mergelė Marija

Atlikus paveikslo UV matomosios liuminescencijos, atspindėtų IR spindulių bei rentgenografinius tyrimus nustatyta, kad iki restauravimo matomas paveikslo vaizdas yra vėlesnis tapybos sluoksnis, dengiantis autorinę tapybą. Išryškėjo kompozicijos pakeitimai Marijos ir

Švč. Dievo Motina su Kūdikiu

Paveikslo tyrimai ultravioletiniais bei infraraudonaisiais spinduliais atskleidė ankstesnių restauravimų pėdsakus, formato ir piešinio kompozicijos pakeitimus. Atspindėtų IR spindulių nuotraukoje išryškėja autoriaus piešinys po dažų sluoksnių, vietomis nesutampantis su galutine kompozicija.