Rožinio Švč. Mergelė Marija

Kūrinys tyrinėtas prieš restauravimą, gana prastos būklės – be porėmio, deformuotas, tapybos sluoksnis trupantis. Atlikti tyrimai infraraudonaisiais, ultravioletiniais ir rentgeno spinduliais kompozicijos pakeitimų ar pertapymų neparodė, rentgenogramoje matomi tapybos sluoksnio

Žiemos peizažas su malūnu

Paveikslas tyrinėtas siekant patikslinti kūrinio atribuciją ir galimą sukūrimo laiką, autentiško tapybos sluoksnio būklę. Nustatyta, kad jis anksčiau ne kartą restauruotas, UV liuminescencijos vaizde gausu restauracinio retušo pėdsakų. Rentgenogramoje kompozicijos

Trakų Švč. Mergelė Marija

Atlikus paveikslo UV matomosios liuminescencijos, atspindėtų IR spindulių bei rentgenografinius tyrimus nustatyta, kad iki restauravimo matomas paveikslo vaizdas yra vėlesnis tapybos sluoksnis, dengiantis autorinę tapybą. Išryškėjo kompozicijos pakeitimai Marijos ir

Švč. Dievo Motina su Kūdikiu

Paveikslo tyrimai ultravioletiniais bei infraraudonaisiais spinduliais atskleidė ankstesnių restauravimų pėdsakus, formato ir piešinio kompozicijos pakeitimus. Atspindėtų IR spindulių nuotraukoje išryškėja autoriaus piešinys po dažų sluoksnių, vietomis nesutampantis su galutine kompozicija.